Menu Zavřeno

Radka Schillerová

Radka Schillerová
je lektorka komunikačních dovedností, zakladatelka projektu spokojenerodicovstvi.cz a spoluautorka knížky Emušáci – Pája a bleší cirkus, matka dvou dětí. Radka podporuje rodiče a pedagogy na jejich cestě s dětmi.

Téma na kongresu:
Aktivní naslouchání
Školka s úsměvem

Po narození mého prvního dítěte jsem věděla, že chci k výchově svých dětí přistupovat jinak, než generace přede mnou.

Změnily se moje hodnoty a priority. Po 5letém osobním rozvoji v oblasti emoční inteligence, neurovědy a komunikace jsem začala pracovat s rodiči a věnovala se výchově. Na své cestě poznání se mi do rukou dostala kniha Výchova bez poražených, která je „ucelenou filozofií, jak vytvořit a udržet s dítětem fungující a naplněný vztah, a to za jakýchkoliv okolností.“

Používáním konkrétních dovedností se ještě výrazně zlepšila naše domácí atmosféra a vztah s dětmi i partnerem. Vzhledem k tomu, že model Thomase Gordona funguje v každém prostředí, prošla jsem lektorským výcvikem, T.E.T. – Škola bez poražených. Rozhodla jsem se kromě rodičů podporovat i pedagogy v jejich náročné práci formou kurzů.

Naplňuje mě skutečnost, že mohu pedagogům představit konkrétní komunikační dovednosti, které jim usnadní práci, a ještě u dětí posílí „sebekázeň, sebekontrolu, sebeúctu, zodpovědnost a odhodlanost“. Pro rodiče vedu podpůrné skupiny a tvořím kurzy, kde je učím hlavně dětem naslouchat.

KONTAKTY:
Radka Schillerová
E-mail: spokojenerodicovstvi@gmail.com, radkaschillerova@gmail.com
Telefon: +420 776 079 200
Web: https://spokojenerodicovstvi.cz/, https://radkaschillerova.cz/
Facebook: www.facebook.com/spokojenerodicovstvi, www.facebook.com/groups/spokojenerodicovstvi
Instagram: https://www.instagram.com/radkaschillerova/