Menu Zavřeno

Karla Rudzinská

Karla Rudzinská
průvodkyně Human designem, lektorka

Téma na kongresu:
Human design – jak vědomě pracovat se svou energií

už více než 10 roků, se zabývám Human designem. Dělám osobní výklady a konzultace, partnerské výklady a výklady pro děti.
Jsem lektorkou kurzu Pravda v nás.
Podporuji druhé lidi v návratu k sobě a do svého středu. Pomáhám jim nacházet cestu jak být bez zbytečných tlaků, překážek a skutečně žít svůj život.

Human design je v tomto nástroj, který je velmi konkrétní, praktický a funkční. Přináší respekt k sobě a k druhým lidem a je tu pro nás i naše děti.

KONTAKTY:
Karla Rudzinská
E: karla@karlarudzinska.cz
W: www.karlarudzinska.cz