Menu Zavřeno

Kamila Šaffková

Mgr. Kamila Šaffková
poradkyně pro rodiny, mediátorka, a to ve společnost Women for Women.

Téma na kongresu:
Podpora rodičů v těžkých životních situacích

Kamila získala vzdělání na UK v Praze v oboru psychosociálních věd. Po studiu prošla různými kurzy a výcviky v oblasti drogové problematiky, krizové intervence, práce s dětmi, psychopatologie, rodinného a párové poradenství. Má zkušenosti v práci s mládeží, kterou získala v diagnostickém ústavu, dále pracovala v poradenství pro sólo rodiče a nyní se orientuje na práci s páry a rodiči.

Obecně prospěšná společnost Women for Women byla založena 12. října 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými. V  prvních dvou letech jsme se zaměřili především na pomoc ženám a jejich dětem, které byly ohroženy zejména psychicky, ekonomicky a sociálně, hrozila jim ztráta bydlení a nedokázaly svou situaci samy řešit. Postupem času se naše pomoc i projekty rozšířily a dnes podporujeme a pomáháme samoživitelkám, samoživitelům, dětem i úplným rodinám, a to v rámci našich konkrétních praktických projektů, programů a poraden.


KONTAKTY:
T: +420 222 269 841, E: info@w4w.cz
https://www.facebook.com/womenforwomenczech
https://www.instagram.com/womenforwomenczech/
https://women-for-women.cz/centrala-praha/