Menu Zavřeno

Jak se u dětí projevují strachy a úzkosti (Kamila Kunická)

Každý člověk čas od času prožívá úzkost a je nemožné žít bez ní. Úzkost je zcela přirozená emoce, která evolučně slouží k ochraně před nebezpečím. Na rozdíl od strachu, který se týká konkrétního obsahu, nemá často jasnou příčinu a objevuje se pocit obavy z něčeho neurčitého. Bývá provázená tělesnými příznaky, jako je bušení srdce, bolest na hrudi, chvění rukou, obtíže s dýcháním, nevolností a dalšími. Může mít různou intenzitu a provází ji pocity napětí a nervozity. Každý člověk na ni reaguje a umí ji zvládat jinak. Neplechu potom dělá, pokud zasahuje do běžného fungování a objevuje se i v okamžiku, kdy je člověk v bezpečí.

U dětí i dospělých může nabývat různých podob a někdy jsou rodiče překvapeni, pod čím vším je úzkost skrytá (více o tomto tématu), a že se příčiny některých dlouhodobých obtíží dítěte odhalí až na psychologickém vyšetření.  

😨Obtíže se spánkem – dlouhé usínání, časté buzení, strach z usnutí.
😨Bolesti – břicha, hlavy, zad, motání hlavy, nevolnosti, obtíže s dýcháním.
😨Hněv – podrážděnost, výbuchy vzteku.
😨Obavy z některých situací – tělocviku, školních besídek, úrazu rodičů, obavy o prarodiče, …
😨Vyhýbání se určitým situacím – kroužkům, shlukům lidí, některým cestám, nakupování …
😨Obtíže s rozhodováním.
😨Výkyvy nálad.
😨Obtíže se soustředěním a koncentrací pozornosti.
😨Neschopnost relaxovat – dítě může být neustále napnuté a ve střehu.
😨Negativita.
😨Stranění se společnosti.

I tak se někdy úzkost může projevit.
POKUD SE CHCEŠ NA TOTO TÉMA DOZVĚDĚT VÍCE – MŮŽEŠ SE PŘIHLÁSIT NA WEBINÁŘ S KAMILOU, KTERÝ BUDE PROBÍHAT 26.8.2021.

Autorka článku: dětská psycholožka Kamila Kunická