Menu Zavřeno

Jitka Barlová

PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.
ředitelka střediska rané péče

Téma na konferenci:
Raná péče v rodinách

Po studiu speciální pedagogiky na Karlově Univerzitě se krátce věnovala integraci dětí se speciálními potřebami na základní škole. Následně působila v zahraničí v oblasti podpory rodin dětí s postižením jako poradce rané péče. Několik let řídila Institut speciální pedagogiky a rané péče v rakouském Grazu (Sozial und Heilpädagogisches Förderungs Institut Steiermark). Odborně vedla univerzitní vzdělávání poradců rané péče ve spolupráci s Medizinische Univerzität Graz, fakultní středisko rané péče a středisko odlehčovacích služeb. Profesně se věnuje především dětem se závažným postižením, dětem předčasně narozeným a práci s jejich rodinami. V současnosti působí jako ředitelka pražské pobočky Společnosti pro ranou péči a je členkou rady Evropské asociace rané péče EURLYAID. 

KONTAKTY:
Jitka Barlová
Tel. 777 234 036, vedouci.praha@ranapece.cz
https://www.ranapece.cz/