Menu Zavřeno

Martin Švihla III

Ing. Martin Švihla, PhD.
učitel aikida, lektor a podnikatel

Téma na kongresu:
Proč je konflikt kamarád

Už 25 let se moje práce s lidmi dotýká dětí, mladých, dospělých i seniorů. Na trénincích aikida, seminářích osobního rozvoje i ve firemním prostředí učím, jak můžeme být více sami sebou, ve svém středu, otevřeně komunikovat a zvládat náročné situace a konflikty.
Má oblíbená lektorská témata jsou fyzická, emoční i mentální rovnováha, produktivita a odpočinek, komunikace a konstruktivní řešení konfliktů. Na seminářích kombinuji jednoduchou teorii, inspirativní příběhy a fyzické zážitky, protože jsem přesvědčený, že když se vzdělávání dotkne všech vrstev člověka, může přinést do našeho života skutečné a trvalé zlepšení.
Jako podnikatel vytvářím prostory, kde lidé můžou společně rozvíjet svůj potenciál.

KONTAKTY:
Martin Švihla
Tel: 737 848 627, e-mail: martin@martinsvihla.cz
Aikido Praha Vinohrady: https://www.aikidovinohrady.cz/, Prostor 8: https://www.prostor8.cz/